Belsoğukluğu (Gonore) [Zührevi Hastalıklar]

http://www.gebelikportal.com/icerikresimler/HCtBEEKP/belsoguklugu.jpgBelsoğukluğu Nedir (Gonore), Bel soğukluğu Hastalığı

Genellikle cinsel birleşim sonucu hastalıklı kişiden sağlıklı kişiye bulaşır. Göz gonoresi anneden bebeğe geçebilen bir tür gonoredir. Küçük kız çocuklarında mikroplu bezlerin kullanılması sonucu vajinit görülebilir. (Belsoğukluğu Mikrobu)Gonore’nin etkeni diplokok bakterilerinin bir türü olan Neisseria gonorrhoeae’dir.

Kuluçka devresi: 2-10 gün.
Belirtileri: Erkekte: İdrar yolunun penis ucundan gelen koyu, sarımsı akıntı, idrar sırasında sancı belirmesi.

Kadınlarda Belsoğukluğu

Sarı vajinal akıntı, idrar yaparken sancı ve vajen ağzındaki bezlerde iltihaplanma görülmesi.

Erkekte: Hastalık tedavi edilmediği takdirde idrar yolundan gelen akıntı yapışkanlık kazanır ve rengi açılır. Er-bezleri, idrar torbası ve prostat bezinde iltihaplanmalar ve ağ­rı olur. Daha ileri evrelerinde idrar yolunda kabuklanma ve da­ralma oluşumu sonucu idrar yapma çok güçleşir ya da olanak­sızlasın Diz, dirsek, ayak ve el bileğinde genellikle romatizmal diye nitelendirilebilen artrit görülür. Çok ileri vakalarda sep­tisemi, endokardit (kalp kapaklarının iltihabı) ya da vücudun çeşitli yerlerinde apselerin oluşumu gibi yan etkiler ortaya çı­kar.

Kadında: Kronik iltihaplanma rahim, fallop borucukları ve yumurtalıkların iltihaplanmasına yol açarak düşüklere, kı­sırlığa, hatta kimi zaman karın zarı iltihaplanmasına neden olur ki, bu da öldürücü olabilir.

Yeni doğan bebeklerin gözlerine gümüş nitrat solüsyonu damlatılarak göz gonoresi önlenir. Ne var ki bu önlemin önem­senmemesi genellikle körlükle sonuçlanır.

Belsoğukluğu Tedavi

Bel Soğukluğu tedavisi çok basit ve kolaydır. Genel­likle erken teşhiste tek bir penisilin enjeksiyonu yeterli olabil­mektedir.

Belsoğukluğundan Korunma Yolları

İdrar yolunda görülebilecek herhangi bir akın­tı mutlaka bir doktora gösterilmeli, gonoreli hastalar kesinlik­le cinsel birleşimde bulunmamalı, eller ve cinsel organlar te­miz tutulmalıdır.

Zührevi Hastalıklar Hakkında Genel Bilgiler

http://www.suluovagazetesi.com/resimler/27x09x2008-5.jpg
Zührevi hastalıklar bulaşıcıdır ve cinsel birleşme sonucu insan­dan insana geçer. Başlıca zührevi hastaıklar belsoğukluğu (go­nore), frengi (sifilis) ve yumuşak şankrdır (şankroid).

Hastalı­ğın zührevi olmasının nedeni, hastalığın etkeni olan organiz­maların üreme organlarının hazırladığı ortamın dışında yaşayamamasıdır. Sifilis ve gonore iki ayrı özellik gösterir. Sifilis vücudun tüm bölgelerine yayılma özelliği gösterirken, gonore yalnızca yerelleşir.

Her iki hastalığın da teşhisi oldukça kolaydır. Ne var ki, kadınlarda oluşan zührevi hastalıkların teşhisi oldukça güçtür ve çoğu kez kadınların bulaştırıcı özelliği daha yüksektir. Sifilisin varlığı hem kişi hem de gelecek nesil için çok önemlidir. Gonore önemsiz sayılmakla birlikte ilerlemiş vakaların etkin zararları görülebilir. Her iki hastalığın tedavisi çok basit ve kolaydır. Modern dünyamızda gençlere cinsel bil­giler verilerek hastalığın yaygınlaşması büyük ölçüde önlene­bilmiştir.

Sindirim Sistemi Sindirime Yardımcı Organlar

Sindirime Yardımcı Organlar      :

Karaciğer ve pankreas salgıladığı sindirim enzimleri (salgıları) ile sindirime yardımcı olan organlardır. Bu organlar salgılarını on iki parmak bağırsağına verirler.

http://img2.blogcu.com/images/2/2/s/22saglik44/karaciger.jpg

a)

:

Karın boşluğunda, midenin sağ üst kısmında bulunan en büyük iç organıdır. Karaciğer safra (öd) salgısını üretir, kandaki şeker (glikoz) miktarını ayarlar ve glikoz depolar, bazı vitaminleri (A, K, D) üreterek depolar, zehirli maddelerin etkisini yok eder. (Çok zehirli olan amonyağı, daha az zehirli olan üre ve ürik asite çevirir).

Safra (öd) sıvısı, safra kesesinde depolanır ve buradan ince bağırsağa (on iki parmak bağırsağına) verilir. Safra (öd) sıvısı, büyük yağ moleküllerinin daha küçük parçalara ayrılmasını ve yağların (mekanik
) sindirimini sağlar.

http://img.blogcu.com/uploads/sibelcesaglik_Pankreas3.jpgb)        Pankreas      :

Midenin alt kısmında yer alan yaprak şeklindeki organdır (karma bezdir). Pankreas, pankreas öz suyu salgısını üreterek ince bağırsağa (on iki parmak bağırsağına) verir. Pankreas öz suyu salgısında, karbonhidrat, protein ve yağların sindirilmesini sağlayan enzimler bulunur. (Amilaz = karbonhidrat, tripsin = protein, lipaz = yağ). Ayrıca salgıladığı hormonlar sayesinde (insülin ve glukagon) kandaki glikoz (şeker) miktarını ayarlar.

7-        Sindirim Sistemi Bezleri  :

Sindirime yardımcı olmak için sindirim enzimi (salgı) üreten mide, tükürük ve ince bağırsak bezleri sindirim sistemi bezleridir.

a)        Tükürük Bezleri     :

Tükürük salgısını üretirler. Tükürük, ağızda besinlerin yumuşatılmasını sağlar. Tükürük bezleri dil altı, kulak altı ve çene altında bulunur.

b)        Mide Bezleri                        :

Mide öz suyu salgısını üretirler. Mide öz suyu salgısının içinde mukus, mide asiti (tuz asiti), pepsin, renin enzimleri bulunur.

Mukus, midenin iç yüzeyini örterek mide asitinin zarar vermesini önler.

Mide asiti, pepsin, renin besinlerin parçalanmasını ve besinlerle gelen mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar.

c)        İnce Bağırsak Bezleri       :

Salgıladığı salgılar ile ağızda sindirilemeyen karbonhidratların, midede sindirilemeyen proteinlerin, on iki parmak bağırsağında sindirilemeyen yağların sindirilmesini sağlar.

Besinlerin Sindirimi          ve Sindirilen Besinlerin Kana Geçişi   :

Büyük moleküllü besin maddelerinin (içeriklerinin) kana ya da hücrelere girebilecek yani hücre zarından (porlardan) geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir. Besin içeriklerinden karbonhidratlar, proteinler ve yağların sindirimi ince bağırsakta tamamlanır ve sindirilen besinler ince bağırsakta bulunan ve tümür denilen çıkıntılardan kana verilir. Tümür denilen çıkıntılarda (eldiven parmakları gibi) çok sayıda kılcal kan damarı bulunur. Sindirilen besinler tümürlerden emilerek (emilim yolu ile) kana geçer ve kan yoluyla hücrelere taşınır.

Besin içeriklerinden su, mineraller ve vitaminler sindirime uğramadan kalın bağırsağa gelir ve kalın bağırsakta bir süre bekletildikten sonra kalın bağırsaktan emilerek kana verilir ve kan yoluyla hücrelere taşınır.

(•••      Yağlar ince bağırsakta sindirildikten sonra lenf damarlarına verilir ve lenf damarlarından kan dolaşımına karışır

NOT : 1- Besinlerin sindirim sisteminde sindirilme veya kalma süresi    :

Ağız                            →        20       Saniye

Yemek Borusu          →        10       Saniye

Mide                           →        2–6     Saat

İnce Bağırsak                        →        5          Saat

Kalın Bağırsak          →        24       Saat

Enzimlerin Sindirimdeki Görevi            :

Enzimler, sindirim olayının gerçekleşmesini sağlayan salgılardır. Enzimler, enerji vermesi için kullanılan büyük moleküllü besin içeriklerinin kimyasal sindirim sonucu kana ya da hücrelere girebilecek kadar küçük moleküller haline dönüşmesini sağlar. Besin içeriklerinin kimyasal sindirimlerinin başladığı ve bittiği yerler farklıdır.

Besinler

Kimyasal Sindirimin

Başladığı Organ

Kimyasal Sindirimin Tamamlandığı Organ

Karbonhidratlar

Ağız

İnce Bağırsak

Proteinler

Mide

İnce Bağırsak

Yağlar

On İki Parmak Bağırsağı

(İnce Bağırsak)

İnce Bağırsak

Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sağlığımız

http://www.bilimvesaglik.com/files/sindirim_sistemi.pngSindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sağlığımız

Besin maddelerinin içeriklerine göre karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, su ve mineraller olarak gruplandırıldığını biliyoruz. Besin içerikleri büyük moleküllerdir. Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere parçalanması gerekir. Yediğimiz besinler hücrelerimize geçebilecek duruma sindirim işlemi sonucunda gelir.

Sindirim büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Öyleyse vücudumuzda sindirim nasıl Gerçekleşir? Besinlerin hücrelerimiz tarafından kullanılabilecek kadar küçük parçalar bölerek kana geçişini sağlamak sindirim sisteminin görevidir.
Sindirim çiğnemeyle başlar. Besinlerin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılması mekanik sindirimdir. Besinlerin enzim adı verilen bazı salgılar yardımıyla parçalanmasına ise kimyasal sindirim denir.

Önemli NOT:

*Kimyasal sindirimde enzimlerin besin içerikleri küçük moleküllere parçalanmaktadır. Besin içeriklerinin her birinin sindirim sırasında küçük moleküllere parçalanır.

Sindirim Olayı

Ağız: Besinlerin mekanik sindirimi çiğneme ile gerçekleşir. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ise tükürük içerisinde bulunan enzimler sayesinde başlar.
Yemek Borusu: Besinleri yapısında bulunan kaslar yardımıyla mideye iletir.
Yutak: Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar.
Mide: Besinlerin mekanik sindirimi, midenin kasılıp gevşeme hareketi ile devam eder. Kimyasal sindirim ise mide öz suyu içinde bulunan mide asidi ve enzimler tarafından gerçekleştirilir. Böylece, besinler parçalanarak küçük moleküller hâline getirilmiş olur. Proteinlerin sindirimi midede başlar.

İnce Bağırsak: Yağların kimyasal sindirimi burada başlar. İnce bağırsağa gelen pankreas öz suyu ile yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindirimi tamamlanır. B esinler ince bağırsakta en küçük moleküllerine kadar parçalanır. Bu moleküllerin ince bağırsaktan kan damarlarına geçmesi olayına emilim adı verilir. İnce bağırsak, sindirim sistemimizin en uzun bölümüdür.
Kalın Bağırsak: Besinler içerisinde kalan su, kalın bağırsak tarafından emilir. Atık maddeler ise sindirim sisteminin son bölümü olan anüse gönderilir.
Anüs: Besin maddelerinin vücudumuz tarafından kullanılamayan bölümü anüs yoluyla atık madde olarak vücuttan uzaklaştırılır.
Sindirime Yardımcı Organlar

Karaciğer: Safra adı verilen bir salgı üretir. Safra salgısı bir kanal yoluyla, yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirmek üzere ince bağırsağa gönderilir.
Pankreas: Pankreas öz suyunu salgılar. Pankreas öz suyu proteinlerin, karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimler içerir.

Önemli NOT:
*Sindirim sistemi yapı ve organlarına sırası ile ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs dür.

*Sindirimin sadece midede gerçekleşmez. Besinlerin ağız ve midede mekanik, ağız, mide ve ince bağırsaklarda ise kimyasal sindiriminin gerçekleşir.

Sindirim Sistemimizin Sağlığını Korumak

Doğru Beslenmeyi Öğrenmek:

Dengeli ve yeterli beslenmemiz gerektiğini uzmanlardan ve büyüklerimizden sıkça duyarız. Dengeli ve yeterli beslenmek niçin bu kadar önemlidir? Vücudumuzun günlük enerji gereksinimini karşılamak, büyümemiz ve gelişmemizin sağlıklı olabilmesi için dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Yemek yemek temel ihtiyaçlarımızdandır. Ancak vücudumuz besinlerin ihtiyacımızdan fazla olan kısmını harcayamaz ve bunları yağa dönüştürerek depolar. Depolanan yağlar ise zamanla şişmanlığa sebep olur.

Dengeli ve yeterli beslenme besin içerikleri olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve suyun, ihtiyacımızı karşılayacak oranda ve birlikte alınmasıdır.

Stres ile dengesiz ve yetersiz beslenme sindirim sistemi sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Lifli besinleri tüketmek ve dengeli ve yeterli beslenmek ise sindirim sisteminin sağlığını olumlu etkiler.

Sindirim sistemimizin sağlığını korumak için:

• Çok sıcak ve çok soğuk şeyler yiyip içmemeliyiz.

• Lokmaları iyice çiğnemeli ve yavaş yemeliyiz.

• Sofradan tam olarak doymadan kalkmalıyız.

• Yemek sırasında ve yemekten sonra fazla su içmemeliyiz.

• Yemekten sonra bir saat kadar istirahat etmeliyiz.

• Yemeğe çiğ salata veya taze meyve ile başlamalıyız.

• Kafeinli ve asitli içeceklerden uzak durmalıyız.

Alkolden ve Sigaradan Uzak Durmak:

Alkol, midenin iç yüzeyini örten tabakayı tahriş ederek gastrite ve kusmaya yol açabilir. Midenin üst bölümüyle yemek borusunun alt bölümünde küçük yırtıklara sebep olabilir. Alkolün uzun süre kullanılması özellikle B vitaminlerinin ve diğer besinlerin emilimini engelleyebilir. Ayrıca yüksek miktarda tüketilen alkol, karaciğer için önemli bir tehdit oluşturur. Sigara içme alışkanlığı da benzer sorunlara yol açar. Sindirim sistemimiz yediğimiz besinlerin sindirilmesini ve bu besinlerin ince bağırsak tarafından emilerek kanımıza geçmesini sağlar. Sindirim sonucu oluşan küçük moleküller dolaşım sistemimiz aracılığıyla hücrelerimize kadar taşınır. Vücudumuz besin içeriklerini enerji üretmek, yapım ve onarımını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini düzenlemek için kullanır. Vücudumuz bu önemli görevlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu besin içeriklerini besin gruplarından sağlar. Aşağıdaki metni okuyarak besin gruplarının yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmesinin vücudumuz ve sindirim sistemimizin sağlığı için önemini kavrayalım.

DENGELİ VE YETERLİ BESLENMENİN ÖNEMİ

Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi, vatandaşlarımızın beslenme konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi”ni hazırlamıştır. Rehberde, her gün alınması gereken temel besinler, yandaki dört yapraklı yonca şekli üzerinde gösterilmiştir. Yoncanın her bir yaprağı bir besin grubunu göstermektedir. Her bir besin grubu ve bunların vücudumuz için önemi aşağıda belirtilmiştir.

SÜT GRUBU

Süt yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinlerdir. Bu besinler kalsiyum minerali ve yağ içerir. Yetişkinlerin günde iki, çocukların ve gençlerin ise üç-dört porsiyon süt ve süt ürünü tüketmeleri gerekir. (Bir orta boy su bardağı süt veya yoğurt ile iki kibrit kutusu büyüklüğündeki peynir bir porsiyondur.)

Vücudumuz İçin Önemi

• Süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, kemiklerimizin ve dişlerimizin sağlıklı gelişmesini sağlar.

• Hücrelerimizin çalışmasında önemli rol oynar.

• Yoğurt yemek ve tuzlu ayran içmek, ishal tedavisinde hayati önem taşır.

ET, YUMURTA VE KURUBAKLAGİL GRUBU

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek, ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlu besinler bu grupta yer alır. Bu besinler protein, mineral, vitamin, yağ ve karbonhidrat içerir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubundan günde iki porsiyon alınmalıdır.

Bu besinlerin her gün tüketilmesi gereken miktarları şöyledir:

- Et, tavuk, balık vb. 50-60 g (iki ızgara köfte kadar)

- Kuru baklagiller 90 g (bir çay bardağının alabileceği kadar)

- Yumurta haftada üç-dört adet

Vücudumuz İçin Önemi

• Büyümeyi ve gelişmeyi sağlar.

• Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokularımızın onarımını sağlar.

• Kan yapımında görevli önemli besin içeriklerini sağlar.

• Sinir ve sindirim sistemlerimiz ile derimizin sağlığında görev alan besin içerikleri en çok bu grupta bulunur.

• Hastalıklara karşı direncimizi artıran besin içeriklerini sağlar.

• Özellikle protein ihtiyacının arttığı bebeklik ve çocukluk dönemlerinde, bu gruptaki besin içeriklerinin alınması önemlidir.

SEBZE VE MEYVE GRUBU

Bitkilerin yenebilen her türlü kısmı, sebze ve meyve grubu altında toplanır. Sebze ve meyvelerin içeriklerinin önemli bir kısmını su oluşturmaktadır. Bunun yanında mineral ve vitamin bakımından zengindir. Sebze ve meyve günde en az beş porsiyon (Bir orta boy elma, muz, portakal veya iki fincan pişmiş sebze bir porsiyondur.) sebze ve meyve tüketmemiz gerekir.

Vücudumuz İçin Önemi

• Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokularımızın onarımını sağlar.

• Büyümemize ve gelişmemize yardım eder.

• Deri ve göz sağlığımız için önemlidir.

• Diş ve diş eti sağlığımızı korur.

• Hastalıklara karşı direncimizi artırır.

• Kalp-damar hastalıklarının ve bazı kanser türlerinin oluşma ihtimalini azaltır.

• Bağırsaklarımızın düzenli çalışmasına yardımcı olur.

• Vücuda zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

EKMEK VE TAHIL GRUBU

Buğday, pirinç, mısır, çavdar ve yulaf gibi tahıllar ve bunlardan yapılan ürünler bu grup içinde yer alır. Bu besinler vitamin, mineral, protein, yağ ve karbonhidrat içerir. Tahıl ürünleri günde altı porsiyon tüketilebilir. (Bir dilim ekmek veya dört yemek kaşığı pilav bir porsiyondur.)

Vücudumuz İçin Önemi

• Vücudumuzun enerji kaynağıdır.

• Çavdar ve yulaf gibi lif içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi, bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlar.

Yeterli ve dengeli beslenebilmek için dört farklı besin grubundaki bu yiyeceklerden her gün yeteri kadar tüketmeliyiz. Besin gruplarında yer alan herhangi bir besin içeriğinin yetersiz alınması durumunda, vücutta o besin içeriğinin görevi yerine getirilemez. Bunun sonucunda da vücudun çalışması aksar ve bazı hastalıklar ortaya çıkar. Sağlığımızı korumanın ve hastalıkları önlemenin temel şartı yeterli ve dengeli beslenmektir

PROF. DR. EROL GÜNGÖR İ.Ö.O 2007–2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR İ.Ö.O 2007–2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  FEN VE TEKNOLOJİ                                                            8.SINIF  1.DÖNEM 3. SINAV (B GRUBU)

A)Aşağıdaki ifadelerin basına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyup doğrusunu yazınız?

(her doğru cevap 2 puan olup toplam 14 puandır)

Yanlış ise doğrusu

1)A vitaminini yeterli alırsak gece körlüğü  hastalığına yakalanmayız(…..)…………………..

2)Proteinlerin en küçük yapı birimi glikozdur.                                      (….)………………….

3)Enzimler proteinlerden oluşmuş yapılardır                                         (….)………………….

4)Fotosentez sonucu mineral üretilir                                                       (….)…………………

5)Atp adenozin, riboz ve 4 tane fosfattan meydana gelmiştir                 (….)…………………

6)Asit ve bazların birleşmesi sonucu protein ve alkol oluşur                 (….)…………………

7)Oksijensiz solunum kaslarda acil enerjiye ihtiyaç olduğunda yapılır (…..)…………………

B)Aşağıdaki testi cevaplayınız:TOPLAM 66 PUANDIR(Her soru 3 puan)

1)   Aşağıdakilerden hangileri alkol fermantasyonu ile oksijenli solunum yapan canlıların oluşturdukları ortak ürünlerdir?

A) CO2 ve ATP                  B) Laktik Asit ve ATP              C) CO2 ve  H2O                  D) H2O ve ATP

2)) Bir kimyasal reaksiyonda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle korunur?

I.   Kütle  II. Atom Sayısı  III. Hacim      IV. Mol sayısı

A) Yalnız I              B) III – IV                       C) I – II              D) I – IV

3)   I. Elektrik akımını iletme

II. Turnusol kâğıdına etki etme

III. Acımsı olma

Yukarıdakilerden hangileri asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliği değildir?

A.Yalnız I                             B.I ve II                   C. Yalnız III                         D.I, II ve III

4) Aşağıdaki vitaminlerden hangisi suda çözünerek hücre içerisine alınır?

A.) B                     B.) D                  C.) E                      D.) K

5)  Bir bileşikteki atomları bir arada tutan kuvvet     aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Kimyasal tepkime         B) Kimyasal bağ           C) Kimyasal olay               D) Kimyasal bileşik

6)  Hayvan ve insanların çizgi kaslarının yoğun çalışması sonunda oksijen iletimi,tüketiminden daha yavaş olduğunda solunum  ürünü ,aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Etil alkol                  B)Karbondioksit                  C)Su                   D)Laktik asit

7) Yeşil bir saksı bitkisi diğer şartların uygun olduğu aşağıdaki ortamların hangisinde bir süre bekletirse,mitokondrilerinin  çalışması zamanla durur?

A)Karanlık ve oksijensiz bir ortamda                   B)Karanlık ve oksijenli bir ortamda

C)Işıklı ve oksijensiz bir ortamda                         D)Işıklı ve oksijensiz bir ortamda

8)  ATP ‘nin  yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Adenin bazı      B) Riboz şekeri          C)Guanin bazı                 D) Fosfat

9) Bir öğrenci vücudumuza aldığımız organik moleküllerin sindirim sonucu oluşan yapıtaşlarını aşağıdaki gibi belirtiyor.

  1. Karbonhidratà Glikoz
  2. Vitamin à ATP
  3. Protein à Aminoasit
  4. Yağ à Gliserol + Yağ asitleri

Öğrencinin yaptığı bu gösterimlerden hangileri doğrudur?

A.Yalnız I               B.Yalnız II                 C. I, III                       D. I,III ve IV

iNDİR PROF. DR. EROL GÜNGÖR İ.Ö.O 2007–2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ 8.SINIF 1.DÖNEM 3. SINAV (B GRUBU)

SÜRAT 6. SINIF KONULARI [FİZİK ][FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ]

Sürat:

Hareket eden tüm cisimler yer değiştirir. Fakat hareketlinin sürati aynı değildir. Okulumuzun bahçesinde 2 nokta belirleyelim. Metre yardımıyla bu mesafeyi ölçelim. Bu noktadan birisinden diğerine önce sabit adımlarla koşalım. Ve yine koşma süresince geçen süreyi ölçelim. Daha sonrada sabit tempoyla koşalım. Ve yine koşma süresince geçen süreyi ölçelim. İkinci durumda iki nokta arasındaki mesafeyi daha çabuk alırız. Çünkü;koşarken ki süratimiz,yürürkenki süratimizden daha büyüktür.
Yine bir yere otomobille daha çabuk gideriz. Çünkü otomobilin sürati yürüyerek veya koşarak hareket eden bir kişinin süratinden daha fazladır. Bir hareketli süratini ne kadar artırırsa gideceği yere daha çabuk ve daha kısa sürede ulaşacaktır. İki otomobilden biri Ankara dan Antalya ya 8 saatte,diğeri 10 saatte gidiyor. Buna göre 8 saatte giden otomobilin sürati,10 saatte gidenin süratinden daha büyüktür. Verdiğimiz bu örneklerden alınan yol,geçen zaman ve sürat arasında bir ilişki olduğunu anlıyoruz.
Yol ve yolun alınması için geçen zaman birlikte düşünüldüğünde
Sürat kavramı ortaya çıkar. Bir hareketlinin yer değiştirmesi belli bir süre içinde olur. Hareketlinin birim zamanda aldığı yola sürat denir. Buna göre sürati;
Sürat=Alınan Yol/Geçen Zaman
Olarak ifade edebiliriz.


Alınan yolu metre(m),geçen zamanı saniye(s) birimleriyle gösterirsek sürat birimi m/s olur. Alınan yolu kilometre(km),zamanı ise saat(h) birimleriyle gösterirsek sürat birimi km/h olur.
Örnek:
Bir bisikletli 1500 metrelik parkuru 1 dakika 40 saniyede tamamlıyor. Buna göre bisikletlinin süratini hesaplayın.
Çözüm:
Alınan Yol=1500 m
Geçen Zaman=1dk 40s=60s+40s=100s
Sürat=Alınan Yol/Geçen Zaman
Sürat=1500/100=15m/s

Örnek:
6000 metre uzunluğundaki bir yolu iki koşucudan biri olan Ahmet 3dk 20s de,Vedat 2dk 5s de koşuyor. Buna göre Ahmet ve Vedat ın süratini hesaplayın.

Çözüm:
Ahmet in sürati
Alınan yol=6000 m
Geçen zaman=3dk 20 s=(3.60)+20=200s
Sürat=Alınan yol/Geçen zaman
Sürat=6000/200=30m/s

Vedat ın sürati
Alınan yol=6000m
Geçen zaman=2dk 5s=125s
Sürat=Alınan yol/Geçen zaman
Sürat=6000/125=48m/s

Örnek:
Elif ve ailesi Bolu-İstanbul otobanını kullanarak Bolu dan İstanbul a gidecekler. 270 km lik bu yolu saatte 60km sabit süratle giderlerse,Elif
Ve ailesi kaç saat sonra İstanbul a ulaşırlar?

Çözüm:
Alınan yol=270 km
Geçen zaman=X
Sürat=60km/h
Sürat=Alınan yol/Geçen zaman
60/1=270/X
60.X=270→ X=4.5sa

Örnek:
İhsan ın eviyle okulu arasındaki uzaklık 3000 metredir. İhsan bu yolu koşarak 15dk da tamamladığına göre İhsan ın sürati kaç km/h dir?

Çözüm:
Alınan yol=3000m=3km
Geçen zaman=15dk=0.25 sa
Sürat=Alınan yol/Geçen zaman
Sürat=3/0.25
Sürat=12km/h

8.SINIF PROJE ÖDEVLERİ [FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ]

1-)Klonlama nedir? nasıl yapılır? hangi hayvanlar klonlanmıştır? klonlanmanın fayda ve zararları nelerdir

2-)Asit yağmuru nasıl oluşur? Engellemek için neler yapılabilir?

3-)

4.Yaşantımızdaki enerji dönüşümlerine örnekler.

5.Kanser nedir? Nasıl oluşur? (Kontrolsüz hücre bölünmesi)

6.DNA modeli yapalım.

7.Modifikasyon,Seleksiyon,Adaptasyon ve Mutasyon kavramlarını kullanarak bir film senaryosu oluşturun.

8..Mitoz ve Mayoz bölünmeyi açıklayan bir poster hazırlayın.

9.Kimyasal denklemler ve denkleştirme yolları

10.Oksijenli ve Oksijensiz solunum

11. DNA’nın yapısı ve kromozomlar

12.Kalıtım ve kalıtsal hastalıklar

13. Kök Hücreler

14. Genetik kopyalama

15. Biyoteknoloji alanındaki son yenilikler

16. Mitoz bölünme sahfaları

17.Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar

7.SINIF PROJE ÖDEVLERİ [FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ]

• Vücudumuzdaki sistemlerin sağlığının korunması
• Hastalıkların vücudumuzdaki sistemlere etkisi
• Vücudumuzdaki sistemlerin modellerini yapma
• Duyu organlarımızın sağlığının korunması
• Birden fazla basit makinenin kullanıldığı sistem modelleri yapma
• Periyodik cetvel
Doğanın dengesini bozan etmenler
• Basit makinelerin kullanım alanlarını örnek modeller ile gösterme
• Periyodik tabloyu poster haline getirme
• Çevreyi kirleten etmenler
• Çevre bozulmasının sonuçları Doğadaki madde döngülerinin çizimi
• Erozyon ve korunma yolları
• Güneş sistemi modeli hazırlama
• Gök cisimleri hakkında bilgi toplama

6.SINIF PROJE ÖDEVLERİ [Fen ve Teknoloji Dersi]

6.SINIF PROJE ÖDEVLERİ

1. Hücrenin özelliklerini anlatan resim albümü.

2. Canlıların ortak özelliklerini anlatan poster hazırlanması.

3. Molekül modeli yapımı.

4. Hücre modeli.

5.Bitki ve hayvan hücrelerinin yapılan modellerle karşılaştırılması.


6. Hayvansal hücre çeşitlerinin araştırılması.


7. İnsanda gelişme dönemleri ile ilgili uzman doktorla röportaj yapımı ve açıklanması.


8. Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunların araştırılması.

9. Yerçekimi kuvvetini anlatan sunu hazırlanması

10. Atomun yapısının model ile açıklanması.

11.Teknolojik gelişmelerin dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanımı

12.Teknolojik gelişmelerin solunum sistemi sağlığına olumlu, olumsuz etkileri

13. İskelet modeli yapımı.

14.Erozyon olayının modelle açıklanması.

15. Sürat ve yerdeğiştirmeyi anlatan sunu hazırlanması.

8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM PERFORMANS ÖDEVLERİ LİSTESİ

1.Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.

2.Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.

3.Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.

4.Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.

5.Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.

6.Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.

7.Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.

8.Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.

9.Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.

10.Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.

11.Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.

12.Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.

13.Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.

14.Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.

15.İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.

16.pH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.

17.Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.

18.Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.

19.Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.

20.Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.

21.ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.

22.Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız?

23.Besin ve enerji arasında ki bağıntıyı gösteren bir poster veya araştırma hazırlayınız?

24.Solunumu araştırınız?

25.Fotosentezi araştırınız?

26.Güneş enerjisini canlılar nasıl kullanır?Araştırınız?

27.Hücrenin kullanabileceği enerji?Araştırınız?

28.Hücre içinde çok atomlu yüksek enerjili moleküllerin enerjileri nasıl açığa çıkar?

29.Dengeli beslenme ile ilgili bir poster veya araştırma hazırlayınız?

30.Canlı ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırnız?

31.Organik  maddeleri araştırın? Poster veya sunu halinde hazırlayın?

32.İnorganik  maddeleri araştırın? Poster veya sunu halinde hazırlayın?

33.Besin ve enerji arasında ki bağıntıyı gösteren bir poster veya araştırma hazırlayınız?

34.Solunumu araştırınız?

35.Fotosentezi araştırınız?

36.Güneş enerjisini canlılar nasıl kullanır?Araştırınız?

37.Hücrenin kullanabileceği enerji?Araştırınız?

38.Hücre içinde çok atomlu yüksek enerjili moleküllerin enerjileri nasıl açığa çıkar?

39.Dengeli beslenme ile ilgili bir poster veya araştırma hazırlayınız?

40.Canlı ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırnız?

41.Organik  maddeleri araştırın? Poster veya sunu halinde hazırlayın?

42.İnorganik  maddeleri araştırın? Poster veya sunu halinde hazırlayın